Valminud logistika digiõppevara

Valminud on PROLOG Eesti Tarneahelate Ühingu ja partnerite koostöös valminud digiõppevara, mis loob õppijatele võimaluse omandada täiendavaid teadmisi uutest teemadest, mida täna veel õppekavas või moodulites pole, kuid on tulevikuks valmis olla soovivale alustavale logistika või veokorralduse töötajale oluline materjal.

“Uute ja ajas muutuvate teemade materjali ja uusi lähenemisi on väga vaja just selleks, et julgustada õppijad rohkem ise teema kohta uurima, kaasa mõtlema, selekteerima olulist infot, aga ka proovima leida endale lemmik-alateemasid,” selgitavad autorid.

Õppematerjal on koostatud kümne komplektina, millest ühe osa moodustavad varude juhtimise, ostmise, hangete ja riskide teemad, teise osa klienditeenindus, kolmanda osa lepingute ja dokumentide valdkond ning neljandaks tehnoloogiate ja uute paberivabade lahenduste teemad.

Õppematerjali eesmärgiks on anda õppijatele ja õpetajatele võimalus mõnel alateemal koos mõtiskleda ilma alati õigeid vastuseid otsimata, harjutades ise samal teemal kõnelemist ja pööratud klassiruumi kaudu teadmiste omandamist läbi materjalide tutvustamise.

Materjali metoodika koostati eesmärgiga pakkuda mitmekesist videomaterjali ning lugemismaterjali põimituna võimalusega õpetajal kasutada õppetöös materjali pinnalt ja toetavana loodud ülesandeid või luua omi ülesandeid.

Materjalid on kättesaadavad e-koolikoti, Moodle ja videod ka youtube kanali kaudu.
MOODLE LINK SIIN, Youtube link SIIN

Ulrika Hurt, Eveli Laurson, Tõnis Hintsov

Materjalide valmimist toetas Euroopa Liit
Projekti number 2014-2020.1.03.21-0417,
Logistika valdkonna digiõppevara loomine kutseharidusele