CVI

Logistikamaterjalide läbivateks korporatiividentiteedi märksõnadeks on “Logistikamaterjalid” ja “Logistika digiõppevara”

Materjalides kasutatakse kindlat lillal graafikal põhinevat disaini.

Materjalide teavituseks loodi sotsiaalmeediakanalite kontod ning ka selles on matejalide tunnuseks logo ja värvid, kuid igas videos lihtsama jälgimise mõttes ka vaid projekti avatunnus ning logod.

Materjalid on tähistatud Euroopa Liidu logo ja täiendavalt (kuid mitte alati) projekti tunnusega.