MOODLE

Õppematerjalid on kättesaadavad ja kasutatavad aadressil:
moodle.logistikamaterjalid.ee
ning e-koolikotis koheselt kui need on valminud.
Videod on tehtud vaadatavaks Youtube kanalite kaudu.

Materjalide valmimine ja projekt on rahastatud Euroopa Liidu vahenditest.
Projekti number 2014-2020.1.03.21-0417,
Logistika valdkonna digiõppevara loomine kutseharidusele