MATERJALID

Materjalid on koostatud kümnes komplektis ning üle antud kolme kogumina. Materjal on kättesaadav Moodle keskkonnas ja e-koolikotis.

Materjalide valmimine ja projekt on rahastatud Euroopa Liidu vahenditest.
Projekti number 2014-2020.1.03.21-0417,
Logistika valdkonna digiõppevara loomine kutseharidusele